Archive for Maj, 2012

„Śmietnikowa” żywność i „śmietnikowe” diety

Nie zamierzam tu skupiać się na żadnym pojedynczym produkcie. Nie istnieją produkty zupełnie bezwartościowe, jednak gdy łączysz dosta­tecznie dużo żywności o niskiej wartości, uzyskasz bezwartościową dietę. Nie chodzi tylko o to, czego jemy zbyt dużo – kalorie w postaci dodanego cukru i tłuszczu w wysokotłuszczowych i wysokosłodzonych przekąskach – ale także o to, czego nie zjadamy w wystarczających ilościach – kolorowe warzywa i owoce. Jedyną nieuniknioną cechą twojej diety jest ograniczona ilość pożywienia, jaką możesz zjeść każdego dnia, zachowując rozsądek. Zatem gdy dodasz coś, co zawie­ra mniej kalorii w kęsie, usuniesz coś innego, co zawiera ich więcej. Warzywa i owoce nie tylko mają mniej kalorii w kęsie, ale też zawierają więcej wartości odżywczych niż wysokotłuszczowe produkty, które zastępują.

Kolory chronią twój organizm przed utlenianiem

Żywność ma określony kolor z uwagi na zawarte w niej związki che­miczne, nazywane związkami fitoodżywczymi („fito” znaczy roślinny z gr. phyton – roślina), które mogą absorbować światło w widzialnym zakresie. Dzieje się tak, ponieważ występuje tu pewien typ wiązań che­micznych pomiędzy atomami węgla, zwanych „wiązaniami podwójny­mi”. Wiązanie takie stanowi w zasadzie chmurę elektronów zdolnych do neutralizowania potencjalnie szkodliwych, zdradzieckich elektro­nów krążących wokół aktywnych atomów tlenu, zwanych „rodnikami tlenowymi”. Rodniki te nie stanowią zagrożenia pożarowego dla bu­dynku administracyjnego lokalnej szkoły, ale są w stanie spowodować podobne do wypalenia uszkodzenia wielu części żywych komórek twojego organizmu, w tym uszkodzenie DNA, głównych związków chemicznych w twoich genach. Chociaż nie wszystkie korzystne dla zdrowia związki chemiczne roślin absorbują kolor, działa tak wystar­czająco wiele z nich, by wprowadzenie do diety dużych ilości koloru, i to bardzo zróżnicowanego, miało sens.