Archive for the ‘Wprowadź kolory do diety, by osiągnąć optymalny stan organizmu’ Category

Rodniki tlenowe

Tlen, który z każdym oddechem dostaje się do twoich płuc, jest mie­szany z płynem pokrywającym powierzchnię płuc. Dodam jeszcze, że powierzchnia twoich płuc ma wielkość kortu tenisowego. Wyobraź so­bie rozpostartą na tym korcie cienką warstewkę płynu zawierającego witaminę C, E oraz inne przeciwutleniacze produkowane przez organizm i pochodzące z diety. Cząsteczka tlenu zbudowana jest z dwóch atomów tlenu. Te dwa atomy mogą się rozdzielić pod wpływem światła lub temperatury. Gdy się tak stanie, masz dwa rodniki tlenowe, będące zwykłymi atomami tlenu, każdy z nie sparowanym elektronem. Ten dodatkowy elektron jest jak iskra w zbiorniku z paliwem – może spowodować maleńkie eksplozje atomowe, które uszkadzają wszystkie części twych komórek, w tym tłuszcz, białko i DNA.

Tak długo, jak długo w płynie jest wystarczająco dużo zabezpiecza­jących przeciwutleniaczy pochłaniających drobne eksplozje, tkanki nie zostaną uszkodzone. Jednak jeśli te środki obronne się wyczerpią lub wypalą pod wpływem działania dymu papierosowego albo innych toksyn, komórki płuc zostaną uszkodzone.

Co złego jest w uszkodzeniu komórek? Nadmierne uszkodzenie DNA w komórkach płuc powoduje ich śmierć, a układ odpornościowy po pro­stu usunie martwe komórki. Minimalne uszkodzenia DNA mogą być naprawione bez zauważalnej szkody dla komórek. Jednak pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami jest jeszcze taki poziom uszkodzenia, który nie może być usunięty i nie zabija komórek. Jeśli uszkodzenia powstają we wrażliwych częściach DNA, rozwinie się rak płuc.

Powszechne choroby mają powszechne przyczyny

Popularne choroby pojawiają się zwyczajnie, a wiele z nich wynika z braku równowagi pomiędzy genami i naszą dzisiejszą dietą oraz sty­lem życia. U podstaw tego zaburzenia równowagi genowo-żywieniowej leży często pojawiający się nadmiernie aktywny mechanizm obronny, produkujący rodniki tlenowe, które nie mogą być zrównoważone przez nasz przeciwutleniający mechanizm obronny. Najlepsze na dziś dowody naukowe wskazują na rodniki tlenowe jako podstawowy bodziec do roz­woju chorób serca, nowotworów, demencji i przedwczesnego starzenia.

Oczywiście niektóre choroby są tak mocno zdeterminowane przez geny, że nic nie powstrzyma ich przebiegu czy nie zatrzyma ich rozwo­ju. Na szczęście są to rzadkie schorzenia, które rozwijają się w specjal­ny sposób, o którym dowiesz się później. Jeśli chodzi o tak powszechne choroby, jak cukrzyca, choroby serca i niektóre formy nowotworów, jak przeczytasz w kilku następnych rozdziałach, dieta może opóźnić, zmniejszyć intensywność lub całkowicie zapobiec wielu z nich. Ogól­nie rzecz biorąc, wierzę, że będzie to dla ciebie szok, kiedy się dowiesz, jak ważny jest wpływ diety na zdrowie ogólne i długość życia.

Jak uszkodzenie DNA prowadzi do choroby

Proszę bardzo, weź głęboki oddech! Udało ci się wciągnąć do płuc potencjalnie toksyczne związki chemiczne, które mogły poważ­nie uszkodzić twoje DNA. Nie mówię o smogu, zanieczyszcze­niach czy dymie z papierosów. Dojdziemy do tego później! Mówię o dającej życie cząsteczce zawartej w powietrzu, którym oddychasz – tlenie. Tlen stanowi 20 procent wdychanego powietrza. Pozostałe 80 procent stanowi głównie azot, a dwutlenek węgla mniej niż 1 procent. Gdybym zmusił cię do oddychania czystym tlenem, po kilku dniach spowodowałoby to ślepotę i trwałe uszkodzenie tkanki płucnej – bezpośredni wynik uszkodzenia tkanek przez tlen.

Około 20 lat temu do zatrucia tlenem rzeczywiście doszło na oddziale intensywnej terapii neonatologii jednego z amerykańskich szpitali, gdzie podano przedwcześnie urodzonym dzieciom maski z czystym tlenem podczas próby dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do ich krwiobiegu i zagęszczonych, słabo rozwiniętych płuc. Ostatecznie lekarze odkryli, że witamina E podana tym dzieciom może zapobiec rodzajowi ślepoty (zwa­nej pozasoczewkowym rozrostem włóknistym). Witamina E gromadziła się w tkance płucnej i innych tkankach ciała, by wyłapać wolny elektron w rodniku tlenowym – chemicznie aktywnej szkodliwej formie tlenu.

Twój organizm może wykorzystywać tlen zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób, gdy zostanie on przyswojony. Zanim skończysz ten serwis, zrozumiesz, jak tlen może być podstawową dającą życie cząsteczką w naszej atmosferze i równocześnie stanowić klucz do pro­cesu starzenia, rozwoju chorób serca i nowotworów, a nawet zaburzeń funkcji umysłowych w chorobie Alzheimera i innych chorobach mózgu.

Jeżeli w twojej rodzinie występują powszechne choroby, np. choroby serca, cukrzyca czy rak, nauczysz się więcej o tym, jak uszkodzenie DNA może powodować rozwój tych chorób i jak dieta oraz styl życia mogą im zapobiegać lub opóźniać ich rozwój.