Antyoksydacyjny system obronny

Ponieważ tlen od początku ewolucji otacza wszystkie żywe komórki, od tych znajdujących się w bakteriach, do tych u szympansów, nasze ciała mają dobrze rozwinięty, wielostopniowy system obronny prze­ciw utlenianiu DNA.

Po pierwsze, magazynujemy przeciwutleniające związki chemiczne pochodzące z owoców i warzyw, ziół, herbat lub dietetycznych prepa­ratów uzupełniających. Mogą być magazynowane w organizmie, tak jak w przypadku likopenu, luteiny i beta-karotenu, lub intensywnie rozkładane przez organizm, tak jak w przypadku białka sojowego i zie­lonej herbaty. Ten pierwszy system jest zależny od diety, ponieważ wiele związków, takich jak witamina C, witamina E i likopen, nie jest produkowanych przez organizm.

Po drugie, obecność tych związków chemicznych w organizmie aktywuje geny w wątrobie i innych tkankach do rozwoju białek roz­kładających związki chemiczne spożywane w dużych ilościach w die­cie. Ten system również jest zależny od diety, ponieważ wątroba osoby, która przyjmuje 500 mg witaminy C dziennie, musi wytworzyć białka potrzebne do rozkładu tej witaminy, osoba zaś, która w ogóle nie je witaminy C, nie będzie miała takich samych białek w wątrobie. Białka te mogą czasami rozkładać inne substancje ze środowiska, które mają podobną strukturę chemiczną do witaminy C. Zatem zainicjowanie genetycznej reakcji na witaminę C może być pomocne w usuwaniu innych związków chemicznych mogących powodować nowotwory.

Po trzecie, istnieje dobrze rozwinięty system naprawczy DNA, któ­ry pozwala na wycięcie wszystkich uszkodzonych fragmentów DNA i zastąpienie ich poprawną sekwencją zasad, tak że nie istnieje żadne uszkodzenie, gdy komórki próbują korzystać z uszkodzonego kiedyś łańcucha DNA. Wykazano, że substancje z warzyw i owoców zwane flawonoidami aktywują system naprawczy DNA. Zatem wszystkie te wie­lostopniowe systemy obronne, którymi dysponujemy, by zapobiegać uszkodzeniom wywołanym rodnikami tlenowymi, zależą głównie od spożywania odpowiednich substancji ochronnych w diecie.

Nasz system obronny przeciw wolnym rodnikom powstał w środo­wisku obfitującym w roślinność, gdzie wiele przeciwutleniaczy po­zyskiwano z produktów roślinnych. W wyniku tego człowiek utracił mechanizm genetyczny do produkcji witaminy C, ale nasz organizm oczekuje dużych ilości witaminy C i innych związków roślinnych z diety. Zatem niektóre przeciwutleniacze wytwarzamy, a inne dostar­czamy organizmowi z produktów roślinnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.