Ograniczenie kalorii i przeciwutleniacze

  • Ograniczenie kalorii opóźnia starzenie

Przejadanie się odgrywa istotną rolę w procesie przedwczesnego starze­nia. Im więcej jesz, tym więcej wolnych rodników wyprodukują twoje mitochondria podczas przemiany kalorii. Ograniczenie liczby kalorii obniża przemianę materii i spowalnia produkcję wolnych rodników. Gdy doktor Roy Walford z UCLA ograniczył myszom spożycie kalorii o 40% i uzupełnił ich dietę witaminami i minerałami, żyły dwukrotnie dłużej, ich układ odpornościowy funkcjonował sprawniej i wystąpiło u nich mniej nowotworów niż u myszy, którym pozwolono jeść do woli; było to prawdopodobnie spowodowane zmniejszonym stresem oksy­dacyjnym w ich organizmach. Po ograniczeniu kalorii myszy później osiągały dojrzałość płciową, a gdy były karmione bez ograniczeń, na starość zawsze stawały się otyłe. Ciekawe są rozważania na temat tego, czy to ograniczenie kalorii, opóźniona dojrzałość płciowa czy zapobie­ganie otyłości spowodowało wydłużenie życia. Istnieją pewne dowo­dy na to, że u ludzi masa ciała niższa o około 10% od średniej wiąże się z wydłużeniem życia. Jednak ciągłe niedożywienie, prowadzące do niskiego wzrostu, nie może być uznane jako popularna metoda na przedłużenie życia.

  • Przeciwutleniacze spowalniają starzenie

Przeciwutleniacze w formie suplementów spowalniają starzenie się labo­ratoryjnych myszy. Doktor Bruce Ames, prowadzący badania na University of California w Berkeley, podał starzejącym się myszom suplementy kwasu alfa-liponowego i N-acetylokarnityny. Zarówno kwas alfa-liponowy, jak i N-acetylokarnityna działają, transportując cukry i tłuszcze do mitochondriów, gdzie są one zamieniane w energię. Następnie doktor Ames zbadał komórki wątroby, by sprawdzić, jak funkcjonowały mitochondria, i odkrył, że działały wydajniej, produkując mniej wolnych rodników.

Kwas alfa-liponowy działa także w sieci przeciwutleniającej, zwięk­szając ilość cysteiny, aminokwasów zawierających siarkę. Komórki potrzebują cysteiny do wytworzenia przeciwutleniającego glutationu. Glutation może przywrócić działanie przeciwutleniaczy: witaminy E i C. Gdy przeciwutleniacz zneutralizuje wolny rodnik, sam się utle­nia i do przywrócenia poprzedniego stanu potrzebuje innego przeciwutleniacza. To jedna z przyczyn, dla których ważne jest, by właściwy poziom tych składników odżywczych uzyskać raczej z pożywienia, niż przyjmować duże ilości któregokolwiek z przeciwutleniaczy w formie suplementu. Kwas alfa-liponowy jest wyjątkiem od tej reguły – nigdy nie potrzebuje pomocy innych przeciwutleniaczy, by kontynuować swe zadanie ochrony komórek przed utlenianiem. Ponieważ w pożywieniu występuje on w minimalnych ilościach, przyjmowanie suplementu kwasu alfa-liponowego jest uzasadnione.

Byłoby doskonale, gdybyśmy mogli uzyskać wszystkie składniki od­żywcze konieczne do przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu ze zróż­nicowanej diety bogatej w produkty roślinne. Ponieważ tak bardzo od­daliliśmy się od rajskiego ogrodu w kierunku pełnego stresu i szalonego tempa życia, z hasłem „im więcej, tym lepiej”, typowego dla narodów Za­chodu, oraz dlatego że jesteśmy wystawieni na działanie dużo większej liczby substancji wspomagających utlenianie niż nasi przodkowie, sen­sowne jest uzupełnianie niektórych z tych składników odżywczych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.