Suplementy oraz jak zrobić żeby lepiej się czuć

  • Suplementy wapnia, witaminy D oraz witaminy B12

Z biegiem lat produkcja kwasu żołądkowego i czynnika wewnętrznego zmniejsza się – zmiany te oznaczają spadek wchłaniania wapnia, wita­miny D i B12. Trudności w przeżuwaniu, suchość w jamie ustnej i zmia­ny w kubkach smakowych przyczyniają się do pogłębienia problemu z zapewnieniem odpowiedniego odżywiania w podeszłym wieku.

Gdy zmiany te już wystąpią, suplementy witamin i minerałów, w for­mie łatwo przyswajalnej w przewodzie pokarmowym osób starszych, są ważnym dodatkiem do diety. Chociaż jestem zdecydowanym zwo­lennikiem nienagannych nawyków żywieniowych przez cale życie, je­stem też realistą i widzę, że suplementy są konieczne dla starszych, któ­rzy bez nich nie mogą uzyskać niezbędnych składników odżywczych. Kobiety po pięćdziesiątce potrzebują 1500 mg wapnia dziennie, ponie­waż utrata estrogenów obniża skuteczność wchłaniania wapnia. Ko­biety i mężczyźni potrzebują witaminy D z uwagi na pojawiające się wraz z wiekiem różnorodne wady w jej tworzeniu, wchłanianiu i prze­twarzaniu w formy aktywne. Łagodne i umiarkowane niedobory wi­taminy D nie są rzadkością u starszych kobiet, szczególnie w tych ob­szarach geograficznych, gdzie zimy są długie i mroźne, a niebo często zachmurzone. Wyjście na słońce na 20 minut dziennie wspomaga produkcję witaminy D. Suplementy witaminy D to także dobry pomysł dla starszych ludzi.

  • Żyć dłużej i czuć się lepiej

Ciekawe, że moi otyli pacjenci często pochodzą z rodzin o ogrom­nie długiej żywotności. Zdolność do przetrwania głodu, budowania mięśni i odporność na infekcje to zalety ludzi pierwotnych. Na pod­stawie długości życia ich mniej otyłych, bardziej aktywnych przod­ków, geny, które predysponują tych ludzi do przybierania masy, mogą działać na ich korzyść, jeśli uda im się uniknąć chorób zależnych od otyłości w wieku średnim. Mogą zatem istnieć racjonalne podstawy występowania tych genów. Gdy otyłość nie jest leczona, u pacjentów tych kończy się to typowymi problemami z wysokim ciśnieniem krwi, udarem, atakiem serca, cukrzycą, przedwczesnym starzeniem i przed­wczesną śmiercią.

Z obserwacji żyjących obecnie ludzi, którzy mogą dożyć ponad 100 lat, wynika, że ich cechami wspólnymi są niezależność ducha i wspa­niałe geny. Mają oni tendencje do stosowania wszystkich rodzajów różnorodnych diet. Możliwość wydłużenia przeciętnej maksymalnej długości życia, poza to, co zostało już osiągnięte poprzez przeciwdzia­łanie chorobom zakaźnym dzięki poprawie higieny i odżywiania, będzie wymagała zmiany struktury naszej diety i stylu życia.

Choć choroby serca, cukrzyca i nowotwory pozostają na szczycie listy wszystkich chorób, które zabijają ludzi, gdy przybywa im lat, inne zależne od wieku choroby mogą poważnie wpłynąć na radość życia ludzi starszych. Ślepota, kruche kości, obniżone libido i pogorszenie funkcji umysłowych mogą zmienić złote lata w mniej złote.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.