Zachowanie dobrego wzroku

Światło ultrafioletowe jest groźne dla naszego wzroku, ale możesz wiele zrobić, by chronić wzrok, w miarę jak się starzejesz. Po pierwsze, udaj się do okulisty, który wykona badanie oczu, sprawdzając soczewki, siatkówkę i ciśnienie w oku. Po drugie, noś okulary przeciwsłoneczne, gdy tylko wychodzisz na słońce. Po trzecie, jedz dużo produktów z żół­tozielonej grupy Kodu Kolorów. Chociaż genetyka ma wpływ na zaćmę i opisane dalej, związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej AMD.

Światło ultrafioletowe jest przyczyną zarówno zaćmy, jak i AMD. Zaćma pojawia się, gdy przezroczyste soczewki, znajdujące się za źre­nicą, stają się zamglone i matowieją. Do powstawania zaćmy przy­czynia się nadmierna ekspozycja na światło ultrafioletowe. W Sta­nach Zjednoczonych AMD powoduje około 13 milionów przypadków ślepoty rocznie. AMD wpływa na siatkówkę, która leży po wewnętrznej stronie gałki ocznej, za źrenicą. Gdy światło wpada przez źrenicę na siatkówkę, seria złożonych reakcji chemicznych przesyła impuls elek­tryczny do mózgu, a mózg przetwarza te impulsy na widziany przez nas obraz. Plamka jest małym obszarem siatkówki, gdzie skupia się światło koncentrowane przez soczewkę. Dwa silne przeciwutleniacze, luteina i zeaksantyna, są zgromadzone w tkance plamki, gdzie chronią siatkówkę przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Jeśli jednak nie występują w odpowiedniej ilości, ryzyko AMD i uszkodzeń tego obsza­ru jest większe. Skutkiem jest brak ostrości i ewentualna utrata widze­nia środkowego, tak że środek pola widzenia zakrywa czarna plama. Choć nie powoduje to całkowitej ślepoty – część widzenia obwodo­wego jest zachowana – zaawansowane AMD uniemożliwia czytanie, prowadzenie samochodu i inne codzienne czynności.

Przyjmowanie preparatu z luteiną może podnieść jej stężenie w siat­kówce, a liczne badania sugerują wyraźną zależność pomiędzy wyso­kim spożyciem produktów zawierających luteinę i zeaksantynę a odpor­nością na AMD. Luteina i zeaksantyna występują w zielonych i żółtych warzywach oraz w suplementach odżywczych produkowanych z kwia­tów nagietka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.