Kolory chronią twój organizm przed utlenianiem

Żywność ma określony kolor z uwagi na zawarte w niej związki che­miczne, nazywane związkami fitoodżywczymi („fito” znaczy roślinny z gr. phyton – roślina), które mogą absorbować światło w widzialnym zakresie. Dzieje się tak, ponieważ występuje tu pewien typ wiązań che­micznych pomiędzy atomami węgla, zwanych „wiązaniami podwójny­mi”. Wiązanie takie stanowi w zasadzie chmurę elektronów zdolnych do neutralizowania potencjalnie szkodliwych, zdradzieckich elektro­nów krążących wokół aktywnych atomów tlenu, zwanych „rodnikami tlenowymi”. Rodniki te nie stanowią zagrożenia pożarowego dla bu­dynku administracyjnego lokalnej szkoły, ale są w stanie spowodować podobne do wypalenia uszkodzenia wielu części żywych komórek twojego organizmu, w tym uszkodzenie DNA, głównych związków chemicznych w twoich genach. Chociaż nie wszystkie korzystne dla zdrowia związki chemiczne roślin absorbują kolor, działa tak wystar­czająco wiele z nich, by wprowadzenie do diety dużych ilości koloru, i to bardzo zróżnicowanego, miało sens.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.